Index of /cpan/authors/id/K/KA/KARUPA/


../
Aniki-0.01_01.tar.gz                22-Jan-2015 18:33        17111
Aniki-0.01_02.tar.gz                02-Feb-2015 17:52        17254
Aniki-0.01_03.tar.gz                09-Feb-2015 08:15        17358
Aniki-0.02_01.tar.gz                21-Apr-2015 07:45        21906
Aniki-0.02_02.tar.gz                01-May-2015 17:46        22348
Aniki-0.02_03.tar.gz                22-May-2015 19:07        22425
Aniki-0.02_04.tar.gz                28-May-2015 10:18        22528
Aniki-0.02_05.tar.gz                24-Jul-2015 11:38        22802
Aniki-0.02_06.tar.gz                27-Jul-2015 12:45        23310
Aniki-0.02_07.tar.gz                28-Jul-2015 10:41        23619
Aniki-0.02_08.tar.gz                28-Jul-2015 11:43        23694
Aniki-0.02_09.tar.gz                19-Sep-2015 13:49        24685
Aniki-0.03_01.tar.gz                22-Sep-2015 12:59        25378
Aniki-0.04_01.tar.gz                28-Sep-2015 15:01        27610
Aniki-0.04_02.tar.gz                28-Sep-2015 16:33        27852
Aniki-0.04_03.tar.gz                29-Sep-2015 09:00        27909
Aniki-0.05.meta                  13-Oct-2015 02:18        5043
Aniki-0.05.readme                 13-Oct-2015 02:18        12806
Aniki-0.05.tar.gz                 13-Oct-2015 02:18        41449
Aniki-0.06.meta                  13-Oct-2015 08:40        5043
Aniki-0.06.readme                 13-Oct-2015 08:40        12806
Aniki-0.06.tar.gz                 13-Oct-2015 08:42        41479
Aniki-0.07.meta                  13-Oct-2015 15:59        5043
Aniki-0.07.readme                 13-Oct-2015 15:59        12806
Aniki-0.07.tar.gz                 13-Oct-2015 15:59        41541
Aniki-0.08.meta                  26-Oct-2015 20:39        5396
Aniki-0.08.readme                 26-Oct-2015 20:39        12978
Aniki-0.08.tar.gz                 26-Oct-2015 20:40        44184
Aniki-0.81.meta                  27-Oct-2015 11:21        5396
Aniki-0.81.readme                 27-Oct-2015 11:21        12978
Aniki-0.81.tar.gz                 27-Oct-2015 11:21        43873
Aniki-0.82.meta                  27-Oct-2015 23:39        5504
Aniki-0.82.readme                 27-Oct-2015 23:39        12978
Aniki-0.82.tar.gz                 27-Oct-2015 23:40        43956
Aniki-0.83.meta                  28-Oct-2015 11:20        5504
Aniki-0.83.readme                 28-Oct-2015 11:20        12978
Aniki-0.83.tar.gz                 28-Oct-2015 11:22        44031
Aniki-0.84.meta                  08-Dec-2015 10:22        5504
Aniki-0.84.readme                 08-Dec-2015 10:22        13134
Aniki-0.84.tar.gz                 08-Dec-2015 10:22        44084
Aniki-0.85.meta                  10-Dec-2015 18:31        5504
Aniki-0.85.readme                 10-Dec-2015 18:31        13134
Aniki-0.85.tar.gz                 10-Dec-2015 18:34        44145
Aniki-0.86.meta                  26-Jan-2016 10:39        5702
Aniki-0.86.readme                 26-Jan-2016 10:39        13134
Aniki-0.86.tar.gz                 26-Jan-2016 10:40        45001
Aniki-0.87.meta                  02-Feb-2016 09:33        5702
Aniki-0.87.readme                 02-Feb-2016 09:33        13134
Aniki-0.87.tar.gz                 02-Feb-2016 09:36        45094
Aniki-0.88.meta                  19-Feb-2016 16:43        5995
Aniki-0.88.readme                 19-Feb-2016 16:43        13134
Aniki-0.88.tar.gz                 19-Feb-2016 16:44        47239
Aniki-0.89.meta                  21-Feb-2016 11:18        5995
Aniki-0.89.readme                 21-Feb-2016 11:18        13110
Aniki-0.89.tar.gz                 21-Feb-2016 11:19        47262
Aniki-0.90.meta                  23-Feb-2016 10:12        6054
Aniki-0.90.readme                 23-Feb-2016 10:12        13110
Aniki-0.90.tar.gz                 23-Feb-2016 10:12        47505
Aniki-0.91.meta                  23-Feb-2016 14:24        6057
Aniki-0.91.readme                 23-Feb-2016 14:24        13449
Aniki-0.91.tar.gz                 23-Feb-2016 14:40        48283
Aniki-0.92.meta                  02-Mar-2016 11:29        6057
Aniki-0.92.readme                 02-Mar-2016 11:29        13449
Aniki-0.92.tar.gz                 02-Mar-2016 11:34        48333
Aniki-0.93.meta                  09-Apr-2016 11:23        6057
Aniki-0.93.readme                 09-Apr-2016 11:23        13449
Aniki-0.93.tar.gz                 09-Apr-2016 11:25        48661
Aniki-0.94.meta                  16-May-2016 17:22        6097
Aniki-0.94.readme                 16-May-2016 17:22        13449
Aniki-0.94.tar.gz                 16-May-2016 17:28        48804
Aniki-1.00.meta                  24-May-2016 13:11        6097
Aniki-1.00.readme                 24-May-2016 13:11        13449
Aniki-1.00.tar.gz                 24-May-2016 13:13        48879
Aniki-1.01.meta                  10-Dec-2016 15:07        6213
Aniki-1.01.readme                 10-Dec-2016 15:07        13196
Aniki-1.01.tar.gz                 10-Dec-2016 15:07        49959
Aniki-1.02.meta                  10-Feb-2017 14:15        6266
Aniki-1.02.readme                 10-Feb-2017 14:15        13196
Aniki-1.02.tar.gz                 10-Feb-2017 14:16        50549
Aniki-1.03.meta                  29-Mar-2017 19:25        6294
Aniki-1.03.readme                 29-Mar-2017 19:25        13262
Aniki-1.03.tar.gz                 29-Mar-2017 19:25        50658
Aniki-1.04.meta                  28-May-2017 21:03        6345
Aniki-1.04.readme                 28-May-2017 21:03        13262
Aniki-1.04.tar.gz                 28-May-2017 21:05        50878
Aniki-1.04_01.tar.gz                21-Jun-2017 14:57        50345
Aniki-1.04_02.tar.gz                21-Jun-2017 15:01        51425
Aniki-1.05.meta                  14-Jul-2017 14:11        6347
Aniki-1.05.readme                 14-Jul-2017 14:11        14130
Aniki-1.05.tar.gz                 14-Jul-2017 14:12        52017
Aniki-1.06.meta                  20-Jul-2017 12:57        6347
Aniki-1.06.readme                 20-Jul-2017 12:57        14130
Aniki-1.06.tar.gz                 20-Jul-2017 12:58        52296
AnyEvent-ForkManager-0.01.meta           16-Mar-2012 00:25         858
AnyEvent-ForkManager-0.01.readme          08-Jan-2012 08:10         909
AnyEvent-ForkManager-0.01.tar.gz          16-Mar-2012 00:26        23499
AnyEvent-ForkManager-0.02.meta           05-Aug-2012 13:41         858
AnyEvent-ForkManager-0.02.readme          08-Jan-2012 08:10         909
AnyEvent-ForkManager-0.02.tar.gz          05-Aug-2012 13:42        23681
AnyEvent-ForkManager-0.03.meta           24-Dec-2012 12:45         858
AnyEvent-ForkManager-0.03.readme          08-Jan-2012 08:10         909
AnyEvent-ForkManager-0.03.tar.gz          24-Dec-2012 12:45        23868
AnyEvent-ForkManager-0.04.meta           14-Apr-2013 16:25        2172
AnyEvent-ForkManager-0.04.readme          14-Apr-2013 16:25        5328
AnyEvent-ForkManager-0.04.tar.gz          14-Apr-2013 16:25        23198
AnyEvent-ForkManager-0.05.meta           06-May-2015 10:20        2251
AnyEvent-ForkManager-0.05.readme          06-May-2015 10:20        5238
AnyEvent-ForkManager-0.05.tar.gz          06-May-2015 10:23        15458
AnyEvent-ForkManager-0.06.meta           06-May-2015 10:56        2178
AnyEvent-ForkManager-0.06.readme          06-May-2015 10:56        5238
AnyEvent-ForkManager-0.06.tar.gz          06-May-2015 10:56        15451
AnyEvent-ForkManager-0.07.meta           22-Jun-2019 05:25        2281
AnyEvent-ForkManager-0.07.readme          22-Jun-2019 05:25        5394
AnyEvent-ForkManager-0.07.tar.gz          22-Jun-2019 05:26        15334
AnyPAN-0.09-TRIAL.tar.gz              11-Dec-2020 01:45        48525
AnyPAN-Storage-S3-0.05-TRIAL.tar.gz        11-Dec-2020 01:48        10749
Boolean-Converter-0.01.meta            12-Dec-2016 00:58        2044
Boolean-Converter-0.01.readme           12-Dec-2016 00:58        1808
Boolean-Converter-0.01.tar.gz           12-Dec-2016 00:59        10300
CHECKSUMS                     15-Dec-2023 21:42       130717
CPAN-MirrorMerger-0.01-TRIAL.tar.gz        16-Apr-2020 15:56        47829
CPAN-MirrorMerger-0.02-TRIAL.tar.gz        01-May-2020 18:30        47854
CPAN-MirrorMerger-0.03-TRIAL.tar.gz        11-May-2020 11:43        47893
CPAN-MirrorMerger-0.04-TRIAL.tar.gz        11-May-2020 18:58        47913
CPAN-MirrorMerger-0.05-TRIAL.tar.gz        13-May-2020 17:00        48192
CPAN-MirrorMerger-0.06-TRIAL.tar.gz        19-May-2020 20:41        48312
CPAN-MirrorMerger-0.07-TRIAL.tar.gz        28-May-2020 14:54        48381
CPAN-MirrorMerger-0.08-TRIAL.tar.gz        24-Jun-2020 14:46        48417
CPAN-MirrorMerger-Storage-S3-0.01-TRIAL.tar.gz   16-Apr-2020 15:57        10455
CPAN-MirrorMerger-Storage-S3-0.02-TRIAL.tar.gz   01-May-2020 19:05        10486
CPAN-MirrorMerger-Storage-S3-0.03-TRIAL.tar.gz   13-May-2020 17:02        10581
CPAN-MirrorMerger-Storage-S3-0.04-TRIAL.tar.gz   19-May-2020 20:31        10640
Cache-Keys-DSL-0.01.meta              29-Oct-2015 11:52        1831
Cache-Keys-DSL-0.01.readme             29-Oct-2015 11:52        2030
Cache-Keys-DSL-0.01.tar.gz             29-Oct-2015 11:52        9985
Cache-Keys-DSL-0.02.meta              29-Oct-2015 12:28        1831
Cache-Keys-DSL-0.02.readme             29-Oct-2015 12:28        2168
Cache-Keys-DSL-0.02.tar.gz             29-Oct-2015 12:28        10131
Code-TidyAll-Plugin-Spellunker-0.01.meta      21-Jun-2019 00:35        2186
Code-TidyAll-Plugin-Spellunker-0.01.readme     21-Jun-2019 00:35        1225
Code-TidyAll-Plugin-Spellunker-0.01.tar.gz     21-Jun-2019 00:35        9925
Config-ENV-Multi-0.04.meta             08-Jun-2017 23:19        2171
Config-ENV-Multi-0.04.readme            08-Jun-2017 23:19        1050
Config-ENV-Multi-0.04.tar.gz            08-Jun-2017 23:21        12957
Config-ENV-Multi-0.05.meta             11-Jan-2020 16:56        2197
Config-ENV-Multi-0.05.readme            11-Jan-2020 16:56        1058
Config-ENV-Multi-0.05.tar.gz            11-Jan-2020 16:57        12993
DBD-BlackHole-0.01.meta              17-Nov-2016 10:26        2018
DBD-BlackHole-0.01.readme             17-Nov-2016 10:26         695
DBD-BlackHole-0.01.tar.gz             17-Nov-2016 10:26        10000
DBD-BlackHole-0.02.meta              17-Nov-2016 11:17        2018
DBD-BlackHole-0.02.readme             17-Nov-2016 11:17         695
DBD-BlackHole-0.02.tar.gz             17-Nov-2016 11:18        10122
DBD-BlackHole-0.03.meta              22-Nov-2016 15:07        2052
DBD-BlackHole-0.03.readme             22-Nov-2016 15:07        1106
DBD-BlackHole-0.03.tar.gz             22-Nov-2016 15:08        10603
DBD-BlackHole-0.04.meta              28-Aug-2017 19:05        2050
DBD-BlackHole-0.04.readme             28-Aug-2017 19:05        1106
DBD-BlackHole-0.04.tar.gz             28-Aug-2017 19:06        10725
DBIx-Handler-0.11.meta               14-Feb-2016 20:52        2321
DBIx-Handler-0.11.readme              14-Feb-2016 20:52        3289
DBIx-Handler-0.11.tar.gz              14-Feb-2016 20:53        14732
DBIx-Handler-0.12.meta               23-Feb-2016 12:56        2380
DBIx-Handler-0.12.readme              23-Feb-2016 12:56        3430
DBIx-Handler-0.12.tar.gz              23-Feb-2016 12:57        14888
DBIx-Handler-0.13.meta               02-Apr-2016 14:20        2380
DBIx-Handler-0.13.readme              02-Apr-2016 14:20        3987
DBIx-Handler-0.13.tar.gz              02-Apr-2016 14:20        15344
DBIx-Handler-0.14.meta               11-Apr-2016 18:12        2406
DBIx-Handler-0.14.readme              11-Apr-2016 18:12        3987
DBIx-Handler-0.14.tar.gz              11-Apr-2016 18:26        15722
DBIx-Handler-0.15.meta               22-Jun-2019 06:20        2430
DBIx-Handler-0.15.readme              22-Jun-2019 06:20        4535
DBIx-Handler-0.15.tar.gz              22-Jun-2019 06:20        16016
DBIx-TransactionManager-Extended-0.01.meta     08-Apr-2016 18:51        2203
DBIx-TransactionManager-Extended-0.01.readme    08-Apr-2016 18:51        2240
DBIx-TransactionManager-Extended-0.01.tar.gz    08-Apr-2016 18:52        12830
DBIx-TransactionManager-Extended-0.02.meta     08-Apr-2016 21:09        2203
DBIx-TransactionManager-Extended-0.02.readme    08-Apr-2016 21:09        2240
DBIx-TransactionManager-Extended-0.02.tar.gz    08-Apr-2016 21:10        13142
DBIx-TransactionManager-Extended-0.03.meta     24-Dec-2017 04:38        2332
DBIx-TransactionManager-Extended-0.03.readme    24-Dec-2017 04:38        2240
DBIx-TransactionManager-Extended-0.03.tar.gz    24-Dec-2017 04:39        13402
Data-RuledCluster-0.06.meta            17-Nov-2016 10:33        2579
Data-RuledCluster-0.06.readme           17-Nov-2016 10:33        2229
Data-RuledCluster-0.06.tar.gz           17-Nov-2016 10:34        13852
Data-RuledCluster-0.07.meta            22-Jun-2019 06:16        2636
Data-RuledCluster-0.07.readme           22-Jun-2019 06:16        2229
Data-RuledCluster-0.07.tar.gz           22-Jun-2019 06:17        13915
DateTimeX-Moment-0.01.meta             13-Feb-2016 08:36        2334
DateTimeX-Moment-0.01.readme            13-Feb-2016 08:36        4272
DateTimeX-Moment-0.01.tar.gz            13-Feb-2016 08:37        49816
DateTimeX-Moment-0.02.meta             15-Feb-2016 14:47        2399
DateTimeX-Moment-0.02.readme            15-Feb-2016 14:47        4272
DateTimeX-Moment-0.02.tar.gz            15-Feb-2016 14:48        49931
DateTimeX-Moment-0.03.meta             18-Mar-2016 18:46        2337
DateTimeX-Moment-0.03.readme            18-Mar-2016 18:46        4272
DateTimeX-Moment-0.03.tar.gz            18-Mar-2016 18:46        50078
DateTimeX-Moment-0.04.meta             07-Apr-2016 10:12        2464
DateTimeX-Moment-0.04.readme            07-Apr-2016 10:12        4272
DateTimeX-Moment-0.04.tar.gz            07-Apr-2016 10:14        50422
DateTimeX-Moment-0.05.meta             13-Apr-2016 11:39        2464
DateTimeX-Moment-0.05.readme            13-Apr-2016 11:39        4272
DateTimeX-Moment-0.05.tar.gz            13-Apr-2016 11:40        50524
DateTimeX-Moment-0.06.meta             22-Jun-2019 05:41        2525
DateTimeX-Moment-0.06.readme            22-Jun-2019 05:41        4269
DateTimeX-Moment-0.06.tar.gz            22-Jun-2019 05:43        50763
Filesys-Notify-KQueue-0.03.meta          24-Sep-2011 02:09         700
Filesys-Notify-KQueue-0.03.readme         24-Sep-2011 02:09        1103
Filesys-Notify-KQueue-0.03.tar.gz         24-Sep-2011 02:11        27523
Filesys-Notify-KQueue-0.04.meta          20-Oct-2011 08:15         700
Filesys-Notify-KQueue-0.04.readme         20-Oct-2011 08:15        1103
Filesys-Notify-KQueue-0.04.tar.gz         20-Oct-2011 08:15        28346
Filesys-Notify-KQueue-0.05.meta          20-Oct-2011 13:24         740
Filesys-Notify-KQueue-0.05.readme         20-Oct-2011 13:24        1103
Filesys-Notify-KQueue-0.05.tar.gz         20-Oct-2011 13:32        27664
Filesys-Notify-KQueue-0.06.meta          10-Dec-2011 23:03         837
Filesys-Notify-KQueue-0.06.readme         10-Dec-2011 23:03        1108
Filesys-Notify-KQueue-0.06.tar.gz         10-Dec-2011 23:04        23276
Filesys-Notify-KQueue-0.07.meta          10-Dec-2011 23:10         837
Filesys-Notify-KQueue-0.07.readme         10-Dec-2011 23:10        1108
Filesys-Notify-KQueue-0.07.tar.gz         10-Dec-2011 23:11        24211
Filesys-Notify-KQueue-0.08.meta          13-Dec-2011 23:25         843
Filesys-Notify-KQueue-0.08.readme         13-Dec-2011 23:25        1108
Filesys-Notify-KQueue-0.08.tar.gz         13-Dec-2011 23:26        24257
Filesys-Notify-KQueue-0.09.meta          12-Oct-2013 10:43        1950
Filesys-Notify-KQueue-0.09.readme         12-Oct-2013 10:43        1375
Filesys-Notify-KQueue-0.09.tar.gz         12-Oct-2013 10:44        12598
Filesys-Notify-KQueue-0.10.meta          06-Jun-2015 09:28        2002
Filesys-Notify-KQueue-0.10.readme         06-Jun-2015 09:28        1497
Filesys-Notify-KQueue-0.10.tar.gz         06-Jun-2015 09:29        12265
Filesys-Notify-KQueue-0.11.meta          07-Jun-2015 19:32        1973
Filesys-Notify-KQueue-0.11.readme         07-Jun-2015 19:32        1497
Filesys-Notify-KQueue-0.11.tar.gz         07-Jun-2015 19:37        12275
Geo-Hex-V3-XS-0.01.meta              31-May-2015 09:55        1885
Geo-Hex-V3-XS-0.01.readme             31-May-2015 09:55        2009
Geo-Hex-V3-XS-0.01.tar.gz             31-May-2015 09:56       241590
Geo-Hex-V3-XS-0.02.meta              31-May-2015 10:08        1882
Geo-Hex-V3-XS-0.02.readme             31-May-2015 10:08        2953
Geo-Hex-V3-XS-0.02.tar.gz             31-May-2015 10:09       234468
Geo-Hex-V3-XS-0.03.meta              03-Jun-2015 11:00        1882
Geo-Hex-V3-XS-0.03.readme             03-Jun-2015 11:00        4153
Geo-Hex-V3-XS-0.03.tar.gz             03-Jun-2015 11:01       235152
Geo-Hex-V3-XS-0.04.meta              03-Jun-2015 11:16        1882
Geo-Hex-V3-XS-0.04.readme             03-Jun-2015 11:16        4153
Geo-Hex-V3-XS-0.04.tar.gz             03-Jun-2015 11:17       235180
Geo-Hex-V3-XS-0.05.meta              03-Jun-2015 11:43        1915
Geo-Hex-V3-XS-0.05.readme             03-Jun-2015 11:43        4153
Geo-Hex-V3-XS-0.05.tar.gz             03-Jun-2015 11:44       235221
Geo-Hex-V3-XS-0.06.meta              06-Jun-2015 09:08        1915
Geo-Hex-V3-XS-0.06.readme             06-Jun-2015 09:08        4153
Geo-Hex-V3-XS-0.06.tar.gz             06-Jun-2015 09:09       235259
Geo-Hex-V3-XS-0.07.meta              23-Jun-2015 07:45        1915
Geo-Hex-V3-XS-0.07.readme             23-Jun-2015 07:45        4153
Geo-Hex-V3-XS-0.07.tar.gz             23-Jun-2015 07:47       235290
Geo-Hex-V3-XS-0.08.meta              15-Aug-2015 17:27        1942
Geo-Hex-V3-XS-0.08.readme             15-Aug-2015 17:27        4153
Geo-Hex-V3-XS-0.08.tar.gz             15-Aug-2015 17:28       235778
Geo-Hex-V3-XS-0.11.meta              01-Oct-2015 10:46        2051
Geo-Hex-V3-XS-0.11.readme             01-Oct-2015 10:46        4611
Geo-Hex-V3-XS-0.11.tar.gz             01-Oct-2015 10:47       236271
HTML-Lint-Pluggable-0.01.meta           24-Dec-2012 12:46        2266
HTML-Lint-Pluggable-0.01.readme          24-Dec-2012 12:46        3203
HTML-Lint-Pluggable-0.01.tar.gz          24-Dec-2012 12:47        16730
HTML-Lint-Pluggable-0.02.meta           16-Jun-2013 21:57        2824
HTML-Lint-Pluggable-0.02.readme          16-Jun-2013 21:57        3276
HTML-Lint-Pluggable-0.02.tar.gz          16-Jun-2013 21:58        21578
HTML-Lint-Pluggable-0.03.meta           25-Aug-2013 10:47        2804
HTML-Lint-Pluggable-0.03.readme          25-Aug-2013 10:47        3276
HTML-Lint-Pluggable-0.03.tar.gz          25-Aug-2013 10:47        13884
HTML-Lint-Pluggable-0.04.meta           27-Jun-2015 14:56        2378
HTML-Lint-Pluggable-0.04.readme          27-Jun-2015 14:56        3392
HTML-Lint-Pluggable-0.04.tar.gz          27-Jun-2015 15:00        12760
HTML-Lint-Pluggable-0.05.meta           21-Jul-2015 22:55        2510
HTML-Lint-Pluggable-0.05.readme          21-Jul-2015 22:55        3392
HTML-Lint-Pluggable-0.05.tar.gz          21-Jul-2015 22:55        20688
HTML-Lint-Pluggable-0.06.meta           11-Nov-2015 16:09        2566
HTML-Lint-Pluggable-0.06.readme          11-Nov-2015 16:09        3392
HTML-Lint-Pluggable-0.06.tar.gz          11-Nov-2015 16:10        20809
HTML-Lint-Pluggable-0.07.meta           13-Jul-2016 08:33        2607
HTML-Lint-Pluggable-0.07.readme          13-Jul-2016 08:33        3392
HTML-Lint-Pluggable-0.07.tar.gz          13-Jul-2016 08:33        20902
HTML-Lint-Pluggable-0.08.meta           08-Jan-2017 22:42        2702
HTML-Lint-Pluggable-0.08.readme          08-Jan-2017 22:42        3457
HTML-Lint-Pluggable-0.08.tar.gz          08-Jan-2017 22:43        20946
HTML-Lint-Pluggable-0.09.meta           16-Jun-2019 23:14        2981
HTML-Lint-Pluggable-0.09.readme          16-Jun-2019 23:14        3509
HTML-Lint-Pluggable-0.09.tar.gz          16-Jun-2019 23:15        21764
HTML-Lint-Pluggable-0.10.meta           16-Jun-2019 23:28        2981
HTML-Lint-Pluggable-0.10.readme          16-Jun-2019 23:28        3509
HTML-Lint-Pluggable-0.10.tar.gz          16-Jun-2019 23:29        21798
IO-Concurrent-0.01-TRIAL.tar.gz          20-Oct-2019 10:09        11479
JSON5-0.01.meta                  30-Dec-2016 18:44        1917
JSON5-0.01.readme                 30-Dec-2016 18:44        3902
JSON5-0.01.tar.gz                 30-Dec-2016 18:45        16640
KeyedMutex-Memcached-0.03.meta           17-Feb-2015 19:58        2154
KeyedMutex-Memcached-0.03.readme          17-Feb-2015 19:58        1880
KeyedMutex-Memcached-0.03.tar.gz          17-Feb-2015 19:59        10882
KeyedMutex-Memcached-0.04.meta           18-Feb-2015 08:41        2154
KeyedMutex-Memcached-0.04.readme          18-Feb-2015 08:41        1909
KeyedMutex-Memcached-0.04.tar.gz          18-Feb-2015 08:42        10977
KeyedMutex-Memcached-0.05.meta           25-Feb-2015 23:37        2121
KeyedMutex-Memcached-0.05.readme          25-Feb-2015 23:37        1909
KeyedMutex-Memcached-0.05.tar.gz          25-Feb-2015 23:38        10999
List-Range-0.01.meta                15-Apr-2016 15:27        2114
List-Range-0.01.readme               15-Apr-2016 15:27        1836
List-Range-0.01.tar.gz               15-Apr-2016 15:28        11918
List-Range-0.02.meta                15-Apr-2016 16:42        2114
List-Range-0.02.readme               15-Apr-2016 16:42        1836
List-Range-0.02.tar.gz               15-Apr-2016 16:43        12316
Locale-Scope-0.01.meta               13-May-2014 20:47        1801
Locale-Scope-0.01.readme              13-May-2014 20:47        1481
Locale-Scope-0.01.tar.gz              13-May-2014 20:50        9917
Locale-Scope-0.02.meta               17-May-2014 09:16        1801
Locale-Scope-0.02.readme              17-May-2014 09:16        1481
Locale-Scope-0.02.tar.gz              17-May-2014 09:17        9953
Locale-Scope-0.03.meta               19-May-2014 06:24        1705
Locale-Scope-0.03.readme              19-May-2014 06:24        1481
Locale-Scope-0.03.tar.gz              19-May-2014 06:27        9379
Locale-Scope-0.04.meta               04-Mar-2018 16:44        1805
Locale-Scope-0.04.readme              04-Mar-2018 16:44        1481
Locale-Scope-0.04.tar.gz              04-Mar-2018 16:44        10241
MooX-MouseTypeConstraints-0.01.meta        30-Jul-2021 12:14        2012
MooX-MouseTypeConstraints-0.01.readme       30-Jul-2021 12:14         599
MooX-MouseTypeConstraints-0.01.tar.gz       30-Jul-2021 12:16        9510
MySQL-Dump-Parser-XS-0.02.meta           02-Oct-2019 22:31        1993
MySQL-Dump-Parser-XS-0.02.readme          02-Oct-2019 22:31        1984
MySQL-Dump-Parser-XS-0.02.tar.gz          02-Oct-2019 22:32        17028
MySQL-Dump-Parser-XS-0.03.meta           02-Oct-2019 22:37        1993
MySQL-Dump-Parser-XS-0.03.readme          02-Oct-2019 22:37        1984
MySQL-Dump-Parser-XS-0.03.tar.gz          02-Oct-2019 22:41        17038
MySQL-Dump-Parser-XS-0.04.meta           19-Nov-2019 10:06        1987
MySQL-Dump-Parser-XS-0.04.readme          19-Nov-2019 10:06        1984
MySQL-Dump-Parser-XS-0.04.tar.gz          19-Nov-2019 10:06        17253
Parallel-Async-0.01.meta              28-Sep-2013 01:40        2087
Parallel-Async-0.01.readme             28-Sep-2013 01:40         854
Parallel-Async-0.01.tar.gz             28-Sep-2013 01:41        12688
Parallel-Async-0.02.meta              28-Sep-2013 02:00        2120
Parallel-Async-0.02.readme             28-Sep-2013 02:00         854
Parallel-Async-0.02.tar.gz             28-Sep-2013 02:01        12754
Parallel-Async-0.03.meta              08-Oct-2013 20:59        2140
Parallel-Async-0.03.readme             08-Oct-2013 20:59         854
Parallel-Async-0.03.tar.gz             08-Oct-2013 21:00        13088
Plack-App-Directory-Xslate-0.01.readme       30-Jun-2011 21:03        1001
Plack-App-Directory-Xslate-0.01.tar.gz       30-Jun-2011 21:13        25668
Plack-App-Directory-Xslate-0.02.readme       30-Jun-2011 21:03        1001
Plack-App-Directory-Xslate-0.02.tar.gz       30-Jun-2011 21:20        25701
Plack-App-Directory-Xslate-0.03.meta        30-Jun-2011 22:29         827
Plack-App-Directory-Xslate-0.03.readme       30-Jun-2011 22:29        1001
Plack-App-Directory-Xslate-0.03.tar.gz       30-Jun-2011 22:29        26081
Plack-App-Directory-Xslate-0.05.meta        11-Sep-2011 15:25         754
Plack-App-Directory-Xslate-0.05.readme       11-Sep-2011 15:25        1203
Plack-App-Directory-Xslate-0.05.tar.gz       11-Sep-2011 15:27        27538
Plack-App-Directory-Xslate-0.06.meta        04-Nov-2011 07:44         783
Plack-App-Directory-Xslate-0.06.readme       04-Nov-2011 07:44        1203
Plack-App-Directory-Xslate-0.06.tar.gz       04-Nov-2011 07:44        27741
Plack-App-Directory-Xslate-0.07.meta        12-Oct-2013 08:34        2250
Plack-App-Directory-Xslate-0.07.readme       12-Oct-2013 08:34        1341
Plack-App-Directory-Xslate-0.07.tar.gz       12-Oct-2013 08:35        10802
Plack-App-Vhost-0.01.meta             16-Oct-2014 17:56        1879
Plack-App-Vhost-0.01.readme            16-Oct-2014 17:56        1479
Plack-App-Vhost-0.01.tar.gz            16-Oct-2014 17:58        9488
Plack-Middleware-HTMLLint-0.01.meta        24-Dec-2012 12:48        2151
Plack-Middleware-HTMLLint-0.01.readme       24-Dec-2012 12:48        1327
Plack-Middleware-HTMLLint-0.01.tar.gz       24-Dec-2012 12:48        16765
Plack-Middleware-HTMLLint-0.02.meta        16-Jun-2013 22:12        2770
Plack-Middleware-HTMLLint-0.02.readme       16-Jun-2013 22:12        1463
Plack-Middleware-HTMLLint-0.02.tar.gz       16-Jun-2013 22:14        21551
Plack-Middleware-HTMLLint-0.03.meta        27-Jun-2015 14:52        2398
Plack-Middleware-HTMLLint-0.03.readme       27-Jun-2015 14:52        1605
Plack-Middleware-HTMLLint-0.03.tar.gz       27-Jun-2015 14:52        12580
Qudo-0.0214.meta                  27-Feb-2016 23:05        4286
Qudo-0.0214.readme                 27-Feb-2016 23:05        4325
Qudo-0.0214.tar.gz                 27-Feb-2016 23:05       442608
Queue-Gearman-0.01.meta              23-Aug-2015 18:10        2926
Queue-Gearman-0.01.readme             23-Aug-2015 18:10        1165
Queue-Gearman-0.01.tar.gz             23-Aug-2015 18:11        16964
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.01.meta  26-Jan-2016 22:28        2059
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.01.readme 26-Jan-2016 22:28        1301
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.01.tar.gz 26-Jan-2016 22:29        12635
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.02.meta  27-Jan-2016 12:00        2118
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.02.readme 27-Jan-2016 12:00        1301
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.02.tar.gz 27-Jan-2016 12:01        12894
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.03.meta  28-Jan-2016 19:22        2118
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.03.readme 28-Jan-2016 19:22        1301
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.03.tar.gz 28-Jan-2016 19:23        12979
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.04.meta  03-Feb-2016 15:25        2118
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.04.readme 03-Feb-2016 15:25        1301
SQL-Translator-Producer-DBIxSchemaDSL-0.04.tar.gz 03-Feb-2016 15:27        13062
SQL-Translator-Producer-GoogleBigQuery-0.01.meta  26-Jan-2016 22:29        2051
SQL-Translator-Producer-GoogleBigQuery-0.01.readme 26-Jan-2016 22:29        1544
SQL-Translator-Producer-GoogleBigQuery-0.01.tar.gz 26-Jan-2016 22:29        11264
Sledge-Template-Xslate-0.0.2.meta         22-Nov-2010 17:01         781
Sledge-Template-Xslate-0.0.2.readme        22-Nov-2010 15:14        1167
Sledge-Template-Xslate-0.0.2.tar.gz        22-Nov-2010 17:01        4472
Sledge-Template-Xslate-0.0.3.meta         24-Nov-2010 15:04         781
Sledge-Template-Xslate-0.0.3.readme        24-Nov-2010 14:26        1054
Sledge-Template-Xslate-0.0.3.tar.gz        24-Nov-2010 15:04        4138
Sledge-Template-Xslate-0.0.4.meta         22-Feb-2011 09:22         782
Sledge-Template-Xslate-0.0.4.readme        22-Feb-2011 09:22         896
Sledge-Template-Xslate-0.0.4.tar.gz        22-Feb-2011 09:26        29064
Sledge-Template-Xslate-0.05.meta          20-Jan-2012 16:49         893
Sledge-Template-Xslate-0.05.readme         20-Jan-2012 16:49         896
Sledge-Template-Xslate-0.05.tar.gz         20-Jan-2012 16:51        23648
Sledge-Template-Xslate-0.06.meta          21-Jan-2012 10:20         873
Sledge-Template-Xslate-0.06.readme         21-Jan-2012 10:20         896
Sledge-Template-Xslate-0.06.tar.gz         21-Jan-2012 10:21        23644
Sledge-Template-Xslate-0.07.meta          23-Jan-2012 10:33         893
Sledge-Template-Xslate-0.07.readme         23-Jan-2012 10:33         896
Sledge-Template-Xslate-0.07.tar.gz         23-Jan-2012 10:34        23793
Sledge-Template-Xslate-0.08.meta          12-Oct-2013 10:17        2228
Sledge-Template-Xslate-0.08.readme         12-Oct-2013 10:17         891
Sledge-Template-Xslate-0.08.tar.gz         12-Oct-2013 10:17        12611
Sledge-Template-Xslate-0.09.meta          13-Oct-2013 20:48        2267
Sledge-Template-Xslate-0.09.readme         13-Oct-2013 20:48         891
Sledge-Template-Xslate-0.09.tar.gz         13-Oct-2013 20:49        12719
String-Secret-0.01.meta              21-May-2020 19:27        2064
String-Secret-0.01.readme             21-May-2020 19:27        1147
String-Secret-0.01.tar.gz             21-May-2020 19:28        10717
TOML-0.93.meta                   18-May-2014 22:34        1914
TOML-0.93.readme                  18-May-2014 22:34        2002
TOML-0.93.tar.gz                  18-May-2014 22:36        12057
TOML-0.94.meta                   22-May-2014 21:28        1950
TOML-0.94.readme                  22-May-2014 21:28        2632
TOML-0.94.tar.gz                  22-May-2014 21:29        12155
TOML-0.95.meta                   09-Oct-2014 07:43        1950
TOML-0.95.readme                  09-Oct-2014 07:43        2632
TOML-0.95.tar.gz                  09-Oct-2014 07:50        12188
TOML-0.96.meta                   18-Feb-2015 22:37        2060
TOML-0.96.readme                  18-Feb-2015 22:37        2632
TOML-0.96.tar.gz                  18-Feb-2015 22:38        12310
TOML-0.97.meta                   20-Mar-2016 09:41        2164
TOML-0.97.readme                  20-Mar-2016 09:41        2647
TOML-0.97.tar.gz                  20-Mar-2016 09:41        12492
TOML-Dumper-0.01.meta               01-Apr-2017 17:59        2924
TOML-Dumper-0.01.readme              01-Apr-2017 17:59         434
TOML-Dumper-0.01.tar.gz              01-Apr-2017 18:01        11748
TOML-Parser-0.01.meta               13-May-2014 20:21        2159
TOML-Parser-0.01.readme              13-May-2014 20:21        3034
TOML-Parser-0.01.tar.gz              13-May-2014 20:22        16415
TOML-Parser-0.02.meta               20-May-2014 12:09        2158
TOML-Parser-0.02.readme              20-May-2014 12:09        3034
TOML-Parser-0.02.tar.gz              20-May-2014 12:10        16738
TOML-Parser-0.03.meta               22-May-2014 21:23        2267
TOML-Parser-0.03.readme              22-May-2014 21:23        2504
TOML-Parser-0.03.tar.gz              22-May-2014 21:24        18430
TOML-Parser-0.04.meta               09-Oct-2014 07:34        2309
TOML-Parser-0.04.readme              09-Oct-2014 07:34        2504
TOML-Parser-0.04.tar.gz              09-Oct-2014 07:42        18105
TOML-Parser-0.05.meta               18-Feb-2015 14:19        2441
TOML-Parser-0.05.readme              18-Feb-2015 14:19        2553
TOML-Parser-0.05.tar.gz              18-Feb-2015 14:20        18293
TOML-Parser-0.06.meta               01-Dec-2015 00:32        2460
TOML-Parser-0.06.readme              01-Dec-2015 00:32        2768
TOML-Parser-0.06.tar.gz              01-Dec-2015 00:33        20923
TOML-Parser-0.07.meta               01-Apr-2016 10:10        2494
TOML-Parser-0.07.readme              01-Apr-2016 10:10        2768
TOML-Parser-0.07.tar.gz              01-Apr-2016 10:11        21127
TOML-Parser-0.08.meta               09-Nov-2016 02:58        2608
TOML-Parser-0.08.readme              09-Nov-2016 02:58        2821
TOML-Parser-0.08.tar.gz              09-Nov-2016 02:59        21963
TOML-Parser-0.09.meta               07-May-2017 21:51        2609
TOML-Parser-0.09.readme              07-May-2017 21:51        2821
TOML-Parser-0.09.tar.gz              07-May-2017 21:52        22148
TOML-Parser-0.10.meta               08-May-2017 14:08        2609
TOML-Parser-0.10.readme              08-May-2017 14:08        2821
TOML-Parser-0.10.tar.gz              08-May-2017 14:12        22359
TOML-Parser-0.90.meta               01-Oct-2017 11:02        2606
TOML-Parser-0.90.readme              01-Oct-2017 11:02        2821
TOML-Parser-0.90.tar.gz              01-Oct-2017 11:02        22713
TOML-Parser-0.90_01.tar.gz             05-Nov-2017 17:41       222188
TOML-Parser-0.91.meta               08-Nov-2017 21:24        2606
TOML-Parser-0.91.readme              08-Nov-2017 21:24        2821
TOML-Parser-0.91.tar.gz              08-Nov-2017 21:25       222304
Test-Deep-Fuzzy-0.01.meta             09-Nov-2016 02:39        2042
Test-Deep-Fuzzy-0.01.readme            09-Nov-2016 02:39        1252
Test-Deep-Fuzzy-0.01.tar.gz            09-Nov-2016 02:40        9843
Test-SharedObject-0.01.meta            21-Feb-2015 17:18        1949
Test-SharedObject-0.01.readme           21-Feb-2015 17:18        2368
Test-SharedObject-0.01.tar.gz           21-Feb-2015 17:19        10276
Text-MustacheTemplate-0.01.meta          13-Dec-2023 19:56        2782
Text-MustacheTemplate-0.01.readme         13-Dec-2023 19:56        4888
Text-MustacheTemplate-0.01.tar.gz         13-Dec-2023 19:56        58407
Text-MustacheTemplate-0.02.meta          14-Dec-2023 21:42        2854
Text-MustacheTemplate-0.02.readme         14-Dec-2023 21:42        4926
Text-MustacheTemplate-0.02.tar.gz         14-Dec-2023 21:42        59524
Time-Strptime-0.01_1.tar.gz            22-Jan-2015 18:37        15127
Time-Strptime-0.02_01.tar.gz            29-Aug-2015 15:04        15358
Time-Strptime-0.03.meta              04-Sep-2015 22:59        2399
Time-Strptime-0.03.readme             04-Sep-2015 22:59        4607
Time-Strptime-0.03.tar.gz             04-Sep-2015 23:00        15995
Time-Strptime-0.04.meta              15-Feb-2016 10:03        2495
Time-Strptime-0.04.readme             15-Feb-2016 10:03        4610
Time-Strptime-0.04.tar.gz             15-Feb-2016 10:04        18944
Time-Strptime-0.05.meta              15-Feb-2016 12:21        2495
Time-Strptime-0.05.readme             15-Feb-2016 12:21        4610
Time-Strptime-0.05.tar.gz             15-Feb-2016 12:22        19008
Time-Strptime-0.06.meta              15-Feb-2016 14:57        2495
Time-Strptime-0.06.readme             15-Feb-2016 14:57        4610
Time-Strptime-0.06.tar.gz             15-Feb-2016 14:57        19061
Time-Strptime-0.07.meta              16-Feb-2016 09:24        2519
Time-Strptime-0.07.readme             16-Feb-2016 09:24        4610
Time-Strptime-0.07.tar.gz             16-Feb-2016 09:25        19069
Time-Strptime-0.99.meta              19-Mar-2016 17:22        2522
Time-Strptime-0.99.readme             19-Mar-2016 17:22        4861
Time-Strptime-0.99.tar.gz             19-Mar-2016 17:23        20008
Time-Strptime-1.00.meta              19-Mar-2016 18:23        2519
Time-Strptime-1.00.readme             19-Mar-2016 18:23        4796
Time-Strptime-1.00.tar.gz             19-Mar-2016 18:26        20026
Time-Strptime-1.00_01.tar.gz            19-Mar-2016 17:54        19924
Time-Strptime-1.01.meta              28-May-2017 17:30        2589
Time-Strptime-1.01.readme             28-May-2017 17:30        4795
Time-Strptime-1.01.tar.gz             28-May-2017 17:31        20501
Time-Strptime-1.02.meta              31-Dec-2017 16:46        2589
Time-Strptime-1.02.readme             31-Dec-2017 16:46        4795
Time-Strptime-1.02.tar.gz             31-Dec-2017 16:47        20656
Time-Strptime-1.03.meta              03-Jul-2018 23:12        2642
Time-Strptime-1.03.readme             03-Jul-2018 23:12        4800
Time-Strptime-1.03.tar.gz             03-Jul-2018 23:13        20799
Time-Strptime-1.04.meta              22-Jun-2019 06:09        2638
Time-Strptime-1.04.readme             22-Jun-2019 06:09        4550
Time-Strptime-1.04.tar.gz             22-Jun-2019 06:09        19720
URI-s3-v0.01.meta                 02-Apr-2019 02:42        1713
URI-s3-v0.01.readme                02-Apr-2019 02:42         503
URI-s3-v0.01.tar.gz                02-Apr-2019 02:43        8795
URI-s3-v0.2.meta                  05-Apr-2019 02:37        1826
URI-s3-v0.2.readme                 05-Apr-2019 02:37         503
URI-s3-v0.2.tar.gz                 05-Apr-2019 02:39        8899
WWW-Connpass-0.01.meta               18-May-2016 19:47        2469
WWW-Connpass-0.01.readme              18-May-2016 19:47         666
WWW-Connpass-0.01.tar.gz              18-May-2016 19:47        11305
WWW-Connpass-0.02.meta               22-May-2016 22:17        3622
WWW-Connpass-0.02.readme              22-May-2016 22:17         666
WWW-Connpass-0.02.tar.gz              22-May-2016 22:19        13944
WWW-Connpass-0.03.meta               24-Aug-2016 09:48        3884
WWW-Connpass-0.03.readme              24-Aug-2016 09:48         666
WWW-Connpass-0.03.tar.gz              24-Aug-2016 09:50        14755
WWW-Connpass-0.04.meta               20-Mar-2018 11:12        3885
WWW-Connpass-0.04.readme              20-Mar-2018 11:12         663
WWW-Connpass-0.04.tar.gz              20-Mar-2018 11:13        15133
mRuby-0.07.meta                  21-Jun-2015 10:00        2052
mRuby-0.07.readme                 21-Jun-2015 10:00         683
mRuby-0.07.tar.gz                 21-Jun-2015 10:01       377021
mRuby-0.08.meta                  22-Jun-2015 07:44        2259
mRuby-0.08.readme                 22-Jun-2015 07:44        1139
mRuby-0.08.tar.gz                 22-Jun-2015 07:45       380258
mRuby-0.09.meta                  22-Jun-2015 14:50        2302
mRuby-0.09.readme                 22-Jun-2015 14:50        1139
mRuby-0.09.tar.gz                 22-Jun-2015 14:51       380341
mRuby-0.10.meta                  23-Jun-2015 07:45        2309
mRuby-0.10.readme                 23-Jun-2015 07:45        1139
mRuby-0.10.tar.gz                 23-Jun-2015 07:45       380370
mRuby-0.11.meta                  12-Dec-2015 23:54        2408
mRuby-0.11.readme                 12-Dec-2015 23:54        1145
mRuby-0.11.tar.gz                 12-Dec-2015 23:56       396029
mRuby-0.12.meta                  21-Jan-2016 18:26        2245
mRuby-0.12.readme                 21-Jan-2016 18:26        1145
mRuby-0.12.tar.gz                 21-Jan-2016 18:27       396007
mRuby-0.13.meta                  16-Jan-2018 21:32        2305
mRuby-0.13.readme                 16-Jan-2018 21:32        1142
mRuby-0.13.tar.gz                 16-Jan-2018 21:34       429941
mRuby-0.14.meta                  16-Jan-2018 21:39        2305
mRuby-0.14.readme                 16-Jan-2018 21:39        1142
mRuby-0.14.tar.gz                 16-Jan-2018 21:40       499118